شرکتهای عضو

شرکت گسترش تجارت هامون

شرکت گسترش تجارت هامون درتاریخ 1382/12/09 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در همان تاریخ با شماره ثبت 217879 و با سرمایه اولیه 50 میلیون ریال در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. همچنین سرمایه شرکت براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1384/09/24 به ده میلیارد ریال افزایش یافته‌ است. مجدداً سرمایه شرکت براساس برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/06/07 سرمایه شرکت به دویست میلیون ریال افزایش یافت. مرکز اصلی شرکت در تهران ـ یوسف آباد،کوچه جهانبخش(سوم) پلاک 14 طبقه اول  می‌باشد.