• صفحه اصلی
  • معرفی شرکت
  • معرفی مدیران
  • اعضاء هیات مدیره

اعضاء هیات مدیره

حمید رضوانی پور :                 سرپرست شرکت
شهریار بیان :                     رئیس هیات مدیره
میثم سام بند :                     عضو هیات مدیره