راهبردی

ارزش‌های اصلی

جهت‌گیری استراتژیک‌

توانمندی و شایستگی‌های متمایز

مأموریت شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش

به عنوان بازوی بازار سرمایه هلدینگ صنایع پتروشیمی از طریق سرعت و دقت در تحلیل روندهای اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دارایی‌های تحت مدیریت خود بیشتر از شاخص بورس، بازدهی کسب می کنیم.

چشم انداز شرکت سرمایه گذاری هامون کیش در افق 1406

دستیابی به یک سبد سرمایه‌گذاری با بازده حداقل 110 درصد بازدهی شاخص کل

اهداف کلان در افق 1406

webhookبازدهی مستمر
balanceپورتفوی متوازن
schoolسازمان یادگیرنده
keyboard_arrow_up