مدیران

حسین خضوعی

مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره

محسن سیار

مدیر سرمایه‌گذاری و رئیس هیأت مدیره

keyboard_arrow_up